Affärsområden

Affärsområde Flödesteknik

beijer tech flodesteknik

Stark försäljningsutveckling inom Lundgrens, som fortsätter att ta marknadsandelar också 2017. Samtidigt ökar Flödesteknik inriktningen på egen tillverkning och kundanpassade produkter – dels genom att utveckla befintliga verksamheter i denna riktning, dels via förvärven av Svenska Brandslangsfabriken (Svebab) och Packningar & Plast.

Utvecklingen 2017 – ökad försäljning
 • Ökad försäljning inom Lundgrens som tar marknadsandelar för tredje året i rad.
 • Lundgrens försäljning av specialtillverkade och kundanpassade produkter utvecklades starkt.
 • Fortsatta satsningar på att utveckla säljarbetet, där digitala kanaler växer i betydelse.
 • Förvärv av Svebab som utvecklar och tillverkar högkvalitativ brandslang.
 • Förvärv av Packningar & Plast som tillverkar kundanpassade packningar och plastdelar. Övertagande sker under våren 2018.
 • Försäljningen uppgick till 359 Mkr (300).
Kunder och marknad – slang och industrigummi i fokus

De största produktområdena är slang och industrigummi. Huvudmarknaden är Sverige, där produkterna används i den tillverkande industrin och inom drift och underhåll i många branscher. Flödesteknik har starka positioner på flera områden och är marknadsledande på industrislang i Sverige. Svebab är marknadsledande i Sverige inom högkvalitativ brandslang.

Konkurrensfördelar – förbättra kundens totalekonomi

Det breda sortimentet och det tekniska kunnandet är starka konkurrensfördelar, som hjälper kunderna att bli mer konkurrenskraftiga. Fokus ligger på att förbättra kundföretagets totalekonomi. Med det menas att produkter och tjänster ger förbättringar som påverkar större delar av kundens verksamhet, exempelvis ökar kostnadseffektiviteten, höjer kvaliteten eller ger arbetsmiljöförbättringar. Att kunna erbjuda någonting specifikt som kunderna värdesätter blir allt viktigare. Därför är egen tillverkning och kundanpassade produkter ett satsningsområde. 
Andelen sådana produkter har ökat, både genom att befintliga verksamheter förädlar fler produkter och via förvärv.

Erbjudande – heltäckande utbud

Den största verksamheten är Lundgrens med lager, tillverkning och försäljning runt om i Sverige. Sortimentet omfattar 25 000 artiklar i två områden – flödestekniska produkter (slang, slangtillbehör och hydraulik) och industrigummi (gummiduk och tätningar). Förutom brandslang erbjuder Svebab industrislang samt utrustning för brandbekämpning.

Affärsområde Industriprodukter

beijer tech industriprodukter

Tydlig resultatförbättring, där kostnadsanpassningar och organisationsförändringar brutit trenden och gjort att alla segment nu är lönsamma. I takt med att olönsamma områden fasas ut investeras även i nya segment. Det ger på sikt rätt mix av produkter och tjänster.

Utvecklingen 2017 – tydlig resultatförbättring
 • Tydlig resultatförbättring där rationaliseringarna under 2016 gett effekt och återställt lönsamheten i samtliga produktsegment.
 • Förbättrad efterfrågan inom offshore i Norge efter några svaga år.
 • Högre lönsamhet inom blästring, gjuteri och slip samt stark tillväxt inom det nyare segmentet additiv tillverkning (3D-printning).
 • Lansering av nya produktsegment på befintliga 
geografiska marknader.
 • Försäljningen uppgick till 453 Mkr (469).
Kunder och marknad – komplett erbjudande

Industriprodukter har ett komplett erbjudande inom bland annat ytbehandling, gjuteri samt stål- och smältverksprodukter till företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den största marknaden är Sverige som står för ungefär 60 procent av försäljningen. De viktigaste kundsegmenten är gjuterier, företag inom metallbearbetning, stål- och smältverk, verkstads- och byggindustrin samt underhållsföretag. Industri-
produkter är marknadsledare i Norden inom blästring och gjuteriprodukter och har en stark position inom precisionsslipning.

Konkurrensfördelar – rätt val för kunden

Det breda sortimentet och kompetensen inom försäljning är starka konkurrensfördelar. Kunden får hjälp att välja rätt produkt för att exempelvis förbättra effektiviteten i en tillverkningsprocess eller höja kvaliteten på en produkt. Bolagen samarbetar med ledande leverantörer. Det gör att kunderna alltid har tillgång till de senaste produkterna.

Erbjudande – bredd av kvalitetsprodukter

Erbjudandet baseras på högkvalitativa produkter och på att hjälpa kunden sänka sin totalkostnad. Fokus ligger på hur en produkt bidrar till mer genomgripande förbättringar i en verksamhet, till exempel höjer kvaliteten, produktiviteten och ökar konkurrenskraften.