Beijer Tech i siffror

Mkr20172016201520142013
Nettoomsättning 811,5 731,1 760,6 782,1 765,6
Kostnad sålda varor –588,4 –541,1 –558,2 –556,5 –555,5
Bruttoresultat 223,1 190,0 202,4 225,5 210,1
Försäljningskostnader –105,0 –115,2 –116,9 –115,2 –110,0
Administrationskostnader –70,9 –66,9 –68,0 –66,2 –66,5
Rörelseresultat 47,2 7,9 17,5 44,1 33,6
Rörelsemarginal, % 5,8 1,1 2,3 5,6 4,4
Finansnetto –0,9 –0,5 –0,5 –0,6 –2,0
Resultat efter finansnetto 46,3 7,4 17,0 43,5 31,6
Avskrivningar ingår med 6,6 7,1 8,0 8,5 9,4
Investeringar exl. företagsförvärv 2,3 5,0 5,1 3,9 3,1
Avkastning sysselsatt kapital, % 18 4 4 17 13
Medeltal antal anställda, st 213 211 218 225 236