Habia Cable i siffror

Mkr20172016201520142013
Nettoomsättning 808,5 786,8 765,1 790,2 624,3
Kostnad sålda varor –581,0 –508,0 –530,5 –530,5 –422,1
Bruttoresultat 227,5 278,8 272,2 259,7 202,2
Försäljningskostnader –109,1 –109,3 –101,3 –93,4 –84,7
Administrationskostnader –76,2 –72,5 –71,9 –72,7 –64,3
Rörelseresultat 42,2 97,0 99,0 93,6 53,2
Rörelsemarginal, % 5,2 12,3 12,9 11,8 8,5
Finansnetto –4,6 –3,7 –2,9 –4,1 –4,3
Resultat efter finansnetto 37,6 93,3 96,1 89,5 48,9
Avskrivningar ingår med 31,4 25,9 25,0 21,0 17,9
Investeringar exl. företagsförvärv 11,8 49,3 64,9 31,3 16,6
Avkastning sysselsatt kapital, % 9 22 23 24 14
Medeltal antal anställda, st 624 595 598 550 483